Biskop Antje Jackelén 2012 års Skåneetta! "Var saklig, konkret och frimodig"

 

 

Antje Jackelén var Skånes främsta opinionsbildare 2012. Den 24 januari tog hon emot priset på ett mingel i Aspektas lokaler. 

 

- Antje Jackelén är en casino engagerad och aktiv biskop. Hon föreläser, twittrar, skriver böcker och debattartiklar. Hon har initiativkraft, uthållighet, timing och fingertoppskänsla - sådant som utmärker en skicklig opinionsbildare, säger Magnus Dahl, juryns ordförande i Skåneettan. 

 

- Var saklig, konkret och frimodig. Ge dig inte in i alla debatter, utan välj de frågor du brinner för, tipsade Skåneettan Antje Jackelén. 

 

 

Vinnarna i varje kategori

 

Samhälle och Politik

1. Antje Jackelén, kategorivinnare och Skåneetta

2. Johan Norberg

3. Katrin Stjernfeldt Jammeh

 

Kultur

1. Johan Wester (andra från vänster), kategorivinnare

2. Gabriela Pichler

3. Kjell Stjernholm

 

Näringsliv

1. Husam Meizar (längst till höger), kategorivinnare

2. Dan Olofsson

3. Bodil Rosvall Jönsson      

 

Gräsrot

1. Naim Zeneli (mitten), kategorivinnare

2. Janni Bjödstrup

3. Christina Merker Siesjö

 

Media

1. Rakel Chukri Skärgårdskrogar Stockholm (andra från höger), kategorivinnare

2. Thomas Frostberg

3. Martin Thörnkvist

 

 

Fullt hus under prisutdelningen!

 

Om Skåneettan

 

Skåneettan är en lista med de mest inflytelserika opinionsbildarna i Skåne. Syftet med Skåneettan är att lyfta fram och rangordna ett större antal viktiga opinionsbildare i Skåne.

 

Skåneettan är någon som: 

 

  • Är en viktig opinionsbildare i Skåne. Med detta avses en person som efter sina förutsättningar har fått stort opinionsmässigt genomslag. Genomslaget har alltså inte att göra med position eller vilka Place Bets On kanaler personen i fråga har att tillgå, utan hur kanalerna förvaltas.
  • Har stort inflytande över den skånska dagordningen.

 

Nytt för i år är kategorin "gräsrot". Inom denna kategori ryms både de som arbetar inom en så kallad gräsrotsrörelse, och de som utifrån begränsade förutsättningar har lyckats få stort genomslag för en specifik fråga.

 

Skåneettan tas fram genom ett öppet nomineringsförfarande, en första gallring av juryn och slutligen ranking av allmänheten respektive Karamba juryn. Av de nominerade som kommer in via www.skaneettan.se kommer Skåneettans jury att välja ut fem personer i varje kategori, det vill säga 25 namn. Av dessa 25 namn får allmänheten poängsätta tio personer med poängen 1-10. Juryn ges samma möjlighet. De två resultaten, allmänhetens respektive juryns röstning, slås sedan samman till en lista.

 

Rankingen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men målet är att resultatet ska vara så trovärdigt och intresseväckande som möjligt.